Braque Graveur [Exhibition at Berggruen & Cie]

In Copyright - Educational Use Permitted<p>Objekt on kaitstud autoriõiguse ja/või sellega seotud õigustega.

Objekti võib vabalt kasutada kõigil viisidel, mis on lubatud kavandatavale kasutusviisile kohalduvates autoriõigust ja sellega seotud õigusi puudutavates seadustes. Ühtlasi ei ole selle hariduslikuks kasutamiseks vaja õiguste valdaja(te) luba.

Teiste kasutusviiside puhul on vajalik autoriõiguse valdaja(te) luba.</p><p>You may need to obtain other permissions for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy or moral rights may limit how you may use the material.</p>